190417 - Comité Directivo Local - 2da sesión extraordinaria 2019